اتاق بي حريم

آخر تحمل کردن

آخر تحمل کردن عقده است
حسرت است
افسردگی است
ديوانگی است
مرگ است
هيچ وقت کسی را به تحمل کردن تشويق نکن!

+   شاپرك ; ۳:۳٧ ‎ب.ظ ; شنبه ٢٥ آبان ۱۳۸۱
    پيام هاي ديگران ()  
 

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir