اتاق بي حريم

صدا ها

دلم فقط بعضي صدا ها رو مي شنوه.
دلم فقط بعضي وقتها مي شنوه.
پس خواهش مي كنم اينقد فرياد نزن!
گوشم به حكم وظيفه صداتُ می شنوه .ولي دلم ….
چقدر فرياد ميزني؟؟؟
فرياد مي زني تا دلم صداتُ بشنوه؟
بهتره بدوني كه اون وظيفه اي براي شنيدن نداره. اون مجبور به شنيدن نيست.
فقط گاهي مي شنوه.
گاهي………………
خودم هم نمي دونم كي!
پس انقد فرياد نزن!
تو هم بيا!
بيا و با من منتظر بشين.
آخه منم منتظرم . منم باهاش كلي حرف دارم.

+   شاپرك ; ۳:۳۱ ‎ب.ظ ; شنبه ٢ آذر ۱۳۸۱
    پيام هاي ديگران ()  
 

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir