اتاق بي حريم

پنج شنبه ها

امروز پنج شنبه است
پنج شنبه ها انگار اتاقم کوچيک ميشه
انگار ديوارها ميان مي چسبن به سينه ام و نميذارن نفس بکشم
نوشته های کتاب ها برام نا مفهوم ميشن
ديگه موسيقی هم توی اين روزها تسکين دهنده نيست
بيچاره دفتر خاطراتم، روز های پنج شنبه چقدر منو تحمل ميکنه.

+   شاپرك ; ۸:۳۸ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٤ مهر ۱۳۸۱
    پيام هاي ديگران ()  
 

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir