اتاق بي حريم

پيتزا دو نفره

مامان و بابا شام مهمونن و داداشي هم قرار ه با دوستاش بره بيرون. داداشي قبل از رفتن ميگه: من برات شام ميارم …خودتُ سير نكن.

يك ساعت بعد داداشي زنگ درُ ميزنه و من ميرم دم در كه شاممُ ازش بگيرم.

ـ پيتزا گرفتي؟ چرا دو نفره!!!!!!!مگه خودت هم ميخوري؟
ـ نه ! ما ساندويچ گرفتيم ……… ببين! من برم….. شاپرك! من كليد دارم . خواستي بخوابي درُ قفل كن.

ميام داخل و با خودم فكر ميكنم چرا برام پيتزا دو نفره گرفته!!!!! من كه هميشه يه نفر بودم!

جلوي تلوزيون ميشينمُ در جعبه رو باز ميكنم …….چقدر زياده………..
ميخوام شروع كنم به خوردن ولي پشيمون ميشم . در جعبه رو ميبندم و همونجوري ميذارمش توي يخچال.
آخه پيتزا دو نفره رو كه آدم يه نفره نمي خوره !
پيتزا دو نفره رو بايد دو نفره خورد!
اون پيتزا يه نفره است كه آدم ، تنهايي ميخوره .

+   شاپرك ; ۱۱:۱٤ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸۱
    پيام هاي ديگران ()  
 

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir