روز آخر

دیگه چیزی نمونده
دلم می‌خواد تقویم بندازم توی سطل آشغال
انقدر توی این سه هفته ورقش زدم که دیگه حالم بهم می‌زنه
منتظرتم...
دیر نکنی...

/ 0 نظر / 11 بازدید