برهوت سنگ صبور

سکوتت همدلی با من نیست
نمک به زخم دلمه
برای همه  لحظه هایی  که دلم می خواست برات درد دل کنم و تو خودت دریغ کردی
نمی بخشمت

 

/ 3 نظر / 16 بازدید
خورشید بانو

گاه تنها به دنبال شانه هایی هستیم برای گریه ها و بغض هایمان واگر آن را نیابیم...

آنی

هی کجا بودی؟ چرا انقدر غمگینی؟ چرا انقدر افسرده؟ چرا انقدر اینجوری؟ نبینم!!! خوب باش... سخته... میدونم... ولی باش!