ترجمان دردها

گنجشکان زیادی دور سرم در حال چرخش هستند، این سردرگمی عجیب مزمن شده.
فردا ساعت ۱۱ وقت دکتر دارم. دکترای اینجا اما خیلی غریبه اند.
از روزی که وقت گرفتم دارم فکر میکنم که ترجمه دردهام چی میشه؟؟؟؟
روزگار بدی شده !!!
حتی دردات هم باید ترجمه کنی.

_ترجمان دردها نام کتابی ست از جومپا لاهیری 

/ 0 نظر / 14 بازدید