هنوزم نفهمیدم که این دوزاری کج تر از خودم بالاخره در کدام پیچ زندگی قرار است جرینگ صدا دهد!

/ 0 نظر / 14 بازدید