زندگی، مهارتهای عجیبی می طلبد

حال و احوال بابا خیلی بهترشده دست کم حالا میشه امیدوار بود.
با وجود اینکه همهچیز بهتر از قبل شده ولی من هنوز به حال اولم برنگشتم. به شدت دنبال چیزی هستم که حالم خوب کنه! مثلا از این کتابا که پر از جمله های خوب و دروغای قشنگن!!!!
به نظرم یکی از مهارتهای زندگی اینه که بتونی تحملش کنی.

/ 1 نظر / 32 بازدید
آنی

یعنی عاشق این مرامتم... شیش ماه یه بار میای دو تا خط مینویسی میری تا یه سال دیگه!! اونوقت همچی هم مینویسی انگار همین دو ساعت پیش آپ کرده بودی... امیدوارم همیشه خودت و عزیزانت سالم باشن.