از زبان یک شاپرک احمق

به کسی که از یه سوراخ ۲ بار گزیده میشه, نمیشه گفت احمق ولی کسی که از یه سوراخ ۳ بار گزیده میشه قطعا یه احمقه.
شک ندارم...

پیوست:
از این دوستی های نصفه نیمه حالم بهم میخوره ...
انگار همه چیز منتظر یه تلنگره....

/ 2 نظر / 15 بازدید
آنی

به... چه دل خوشی داری... آدمیزاد از یه سوراخ بارها و بارها گزیده میشه و باز سرش رو تا ته میکنه توی سوراخ! جقده نظر برای من گذاشتی ... مرسی!

مهدی

[دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست] آفرین به این شاپرک...........................................[نیشخند]