حس باید کرد

باور کردم که آدمها انرژی‌های متفاوتی دارن
اینو واقعا حس کردم
به نظر من تو که خنده های صورتی داری پر از انرژی‌های مثبتی
و تو که اسمت رو گذاشتم دروغگوی بزرگ، بزرگترین منبع انرژی های منفی هستی

/ 0 نظر / 11 بازدید