وقتی زندگی سخت می‌شود

هیچ وقت انقدر خسته نبودم!
در به دری های این ٣-٢ ماه گذشته بیشتر از حد توان من بوده
حالا هم همه چیز انقدر قاطی شده که نمی‌دونم به چی فکر کنم
به سفر فردا؟
به بارها و وسایلی که قرار است وقتی نیستیم برسن؟
خدایا....

/ 1 نظر / 15 بازدید
آنی

آخه چرا؟ چی بگم؟