درد دل کردن با تو اشتباه بزرگی بود
نمی‌دونستم که تو هم می‌خوایی باهام بازی کنی!
نمیدونستم که باید دستم رو ازت پنهون کنم!
اشتباه کردم!
دستم رو نباید برات روو می کردم!

/ 4 نظر / 9 بازدید
هنگامه

سلام,... [سوال][سوال][تعجب][تعجب] حداقل توضیح بده ...نمی فهمم... مگه من چی کار کردم ؟[سوال]

هنگامه

می شناسمت ...فهمیدم چی میگی .... اشتباه می کنی , من هنوز بازی بلد نیستم , ...من ...صادقانه..... بازی؟؟؟؟؟؟؟ اونم با این همه تلفات ؟؟؟؟؟؟؟؟؟[ناراحت][ناراحت] [تعجب][تعجب][تعجب][دلشکسته][دلشکسته][دلشکسته]

هنگامه

بی خیال رفیق....[گل][گل][گل] برای تعویض روحیه: گاوچرانی می کنیم[گاوچران][گاوچران][گاوچران] [خنده][خنده][ابله][خنده]

ملیک بابا

چه شده كه چنين آشفته اي دوست ؟ شاد زي