وقتی فاصله شعارها و واقعیت زیاد میشه

ظهر رفتیم بازدید از قسمت آزمایشگاه پاتولوژی و آزمایشگاه ژنتیک تقریبا ی طبقه از ساختمون آزمایشگاه ها مربوط به این ۲ آزمایشگاه بود جالب اینکه یک آدم خارجی اونجا کار نمیکرد ... نمیتونم باور کنم که بین این همه فارغ التحصیل خارجی هیچکس واجد شرایط نبوده !!!! دارم باور میکنم که ما و اونا حق برابر نداریم.


/ 2 نظر / 16 بازدید
آنی

حق برابر اصولا حرف بی معنییه..... وجود نداره.... هیچ جای دنیا... توقع بیخودی هم هست.... در ضمن هیچ جای دنیا حق دادنی وجود نداره... بعضی جاها گرفتنیش هم نیست!!!!! میقهمی که؟ راستی بیشتر بیا بنویس.... گرچه به من نباید ربط داشته باشه... :دی

مهدی

بابا آزمایشگاه..بابا کلاس....................................[نیشخند]