تو چیکار داری, بازیت ُ بکن

فکر نمی کردم پذیرش بگیرم فکر نمی کردم درسهام پاس بشه فکر نمی کردم به این زودی بابا رو از دست بدیم فکر نمی کردم با اون وضع روحی بهم ریخته, پروژه ام به سرانجام برسه فکر نمی کردم روز جلسه دفاع بتونه اینهمه بی حاشیه باشه   اون اتفاق های خوب و بد فارغ از نگرانیهای من هر دو افتادن باید تمرین کنم نباید زیاد به آخر کار فکرکنم باید فقط بازیمُ بکنم شاید نتیجه بازی همونی بشه که براش تلاش کردم شایدم نشه  زندگیه دیگه ...

/ 0 نظر / 38 بازدید