انرژی های منفی ای که به سمت اطرافیانمون میفرستیم یه جور ناجوری از صد تا سطل آب یخ هم بدتره. تو این سرما مواظب باشیم رو سر کسی سطل آب یخ نریزیم که اگر ریختم کلی طول میکشه تا اون بیچاره دوباره خودش گرم کنه.

/ 3 نظر / 28 بازدید